Polityka prywatności

Polityka prywatności i polityka plików cookies
strony internetowej: klinika-piekna.com.pl

Polityka prywatności

Niniejsza Polityka Prywatności i Polityka plików Cookies określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Państwa jako użytkowników korzystających ze strony internetowej: klinikapiekna.pl

Dane osobowe zbierane za pośrednictwem strony internetowej są przetwarzane zgodnie Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”) oraz ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r.

 1. Administratorem Państwa danych osobowych zbieranych za pośrednictwem strony internetowej klinikapiekna.pl jest Katarzyna Zielińska prowadząca działalność gospodarczą Klinika Piękna z siedzibą  86-031 Myślęcinek, ul. Kąkolowa 1, NIP 8741680015, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej,  adres poczty elektronicznej (e-mail): zielinska.katarzyna1987@gmail.com, zwana dalej "Administratorem".
 2. W sprawach związanych z ochroną Państwa danych osobowych i realizacji praw możecie Państwo kontaktować się z nami mailowo na adres email: zielinska.katarzyna1987@gmail.com  lub pisemnie na adres Kąkolowa 1, 86-031 Myślęcinek.
 3. Państwa dane osobowe będziemy przetwarzali w celu obsługi zapytań złożonych za pośrednictwem formularz kontaktowego zamieszczonego na strony internetowej lub przesłanych pocztą elektroniczną  co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (art. 6 ust 1 lit f RODO). 
 4. Administrator przetwarza następujące kategorie danych osobowych Użytkowników: imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu.
 5. Podanie danych osobowych przez Użytkowników jest dobrowolne
 6. Państwa dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Administratora m.in. dostawcom usług IT (hosting strony, obsługa poczty elektronicznej), przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z Administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami Administratora. Państwa dane mogą być również przekazane podmiotom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa np. organom ścigania.
 7. Nie przekazujemy Państwa danych osobowych poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego. 
 8. Państwa dane osobowe przechowujemy przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi na wiadomość przesłaną za pomocą formularza kontaktowego lub pocztą elektroniczną. Po tym okresie, przez czas, w którym przepisy prawa nakazują przechowanie danych lub przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń.
 9. Maja Państo prawo do: 
 1. Dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii i poprawienia swoich danych.
 2. Usunięcia danych.
 3. Ograniczenia przetwarzania danych
 4. Sprzeciwu wobec przetwarzania w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora. Przestaniemy przetwarzać Pana/i dane chyba, że wykażemy że podstawy przetwarzania przez nas Pana/i danych są nadrzędne wobec Pana/i praw lub dane są nam niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 5. Wniesienia skargi do organu nadzorczego. Jeżeli uważa Pan/i, że przetwarzamy Pana/i dane niezgodnie z prawem może Pan/i wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 
 6. Państwa dane nie będą poddane zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji (profilowaniu).

Polityka plików cookies

 1. Strona Administratora używa plików „cookies” (czyli niewielkich informacji tekstowych zawierających dane techniczne, zapisywanych na urządzeniu Użytkownika strony internetowej).
 2. Instalacja plików „cookies” jest konieczna do prawidłowego świadczenia usług na stronie internetowej. W plikach „cookies" znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania strony, a także dają one także możliwość opracowywania ogólnych statystyk odwiedzin strony internetowej.
 3. W ramach strony stosowane są rodzaje plików "cookies": sesyjne i stałe 
 1. „Cookies” „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika do czasu wylogowania (opuszczenia strony). 
 2. „Stałe” pliki „cookies” przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika przez czas określony w parametrach plików „cookies” lub do czasu ich usunięcia przez użytkownika.
 1. Administrator wykorzystuje własne pliki cookies w celu lepszego poznania sposobu interakcji użytkownika w zakresie zawartości strony. Pliki gromadzą informacje o sposobie korzystania ze strony internetowej przez użytkownika, typie strony, z jakiej użytkownik został przekierowany oraz liczbie odwiedzin i czasie wizyty użytkownika na stronie internetowej. Informacje te nie rejestrują konkretnych danych osobowych użytkownika, lecz służą do opracowania statystyk korzystania ze strony.
 2. Użytkownik ma prawo zadecydowania w zakresie dostępu plików „cookies” do swojego komputera poprzez ich uprzedni wybór w oknie swojej przeglądarki.  Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików „cookies” dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 3. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
  1. Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
  2. Administrator udostępnia odpowiednie środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione, danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną.
  3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Polityką prywatności stosuje się odpowiednio przepisy RODO oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

Terapia spersonalizowana twarzy

 

W Klinice Piękna zapewniam swoim klientkom odpowiednią, indywidualnie dobraną terapię zabiegową. Kontynuacją  tych celowych działań jest dostosowanie profesjonalnej i jednocześnie prostej pielęgnacji w domu. W trakcie tej ważnej, pierwszej wizyty przeprowadzę z Tobą wywiad, aby zebrać jak najwięcej istotnych informacji, koniecznych do spersonalizowania Twoich potrzeb.  W tym celu wykonam również komputerowe badanie skóry.

 

Jeżeli cierpisz na jakiekolwiek dolegliwości, skoncentruję się na znalezieniu źródła problemu i skutecznym rozwiązaniu go. Głównym  założeniem jest stymulowanie skóry, dzięki wykorzystaniu odpowiednich technik i preparatów tak, aby sam organizm produkował kolagen i rozpoczął procesy regeneracyjne. Aby zapewnić kompleksową opiekę moim klientkom, współpracuję ze specjalistami, którzy wspierają moje działania w holistycznym dbaniu o zdrowy i wspaniały wygląd.

1.

Konsultacja i wywiad

Aby przygotować spersonalizowaną terapię twarzy, poproszę Cię o wypełnienie ankiety. Znajdą się w niej pytania z następujących kategorii: żywienie, suplementacja, pielęgnacja skóry, aktywność fizyczna oraz ewentualne choroby lub dolegliwości.
2.

Badanie komputerowe skóry

Posiadając powyższe informacje, wykonam komputerowe badanie skóry twarzy. Następnie zaproszę Cię na fotel i ocenię stan Twojej skóry pod lampą.
3.

Pierwszy zabieg

Jest zabiegiem diagnozującym stan Twojej cery. Dzięki niemu zbiorę informację o tym, jak Twoja skóra reaguje na bodźce oraz jak szybko się regeneruje.
4.

Po wizycie

W ciągu 14 dni od wizyty otrzymasz ode mnie szczegółową odpowiedź na Twoje potrzeby. Co to znaczy? Przygotuję dla Ciebie spersonalizowane zalecenia pielęgnacji domowej oraz plan zabiegów w Klinice Piękna. Sporządzając go, wezmę pod uwagę Twoje oczekiwania. Ustalimy czy stawiasz na pielęgnację w domu, czy na zabiegi w gabinecie lub zaplanujemy terapię przemienną.
UMÓW WIZYTĘ

Pozostańmy w kontakcie

!!!UWAGA NOWY ADRES!!! Ul. Centralna 2R 86-031 Osielsko
PEŁEN KONTAKT